15 aug kl 14, Brunkebergstorg, Stockholms Kulturfestival

Vi spelar på Artister för miljöns scen, vi drar igång kl 14.